Home » Tran Qui (page 20)

Tran Qui

Nguồn cung căn hộ thấp nhất 6 năm

Nội dung trên được nêu trong báo cáo tổng kết thị trường căn hộ năm 2021 của CBRE Việt Nam vừa công bố. Nguyên nhân nguồn cung liên tục lao dốc là do tác động của việc cấp phép dự án chậm trong một vài năm gần đây và ảnh …

Read More »

An Gia hợp tác FPT chuyển đổi số

Theo thoả thuận, FPT sẽ tư vấn chiến lược về lĩnh vực chuyển đổi số, lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của An Gia. Các hoạt động này bao gồm phát triển, số hóa sản phẩm, hệ thống quản …

Read More »