Home » Tran Qui (page 3)

Tran Qui

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Theo Bộ Công Thương, sáng 25/1, chính quyền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã khôi phục thông quan cửa khẩu Pò Chài (Bằng Tường, Quảng Tây). Phía Việt Nam là cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Cặp cửa khẩu này được thông quan trở lại một ngày sau chuyến …

Read More »