Home » Tran Qui (page 64)

Tran Qui

Bến xe miền Tây chia cổ tức 516%

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của doanh nghiệp này chia thành hai đợt. Lần đầu chi 50% vào tháng 7, phần còn lại thực hiện vào đầu tháng 10 năm nay. Nguồn tiền sử dụng cho việc này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân …

Read More »