Home » Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

✅ VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (Số lượng: 02 người)  ✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng. – Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh đề ra. – Lập và triển khai kế hoạch chiến lược, kế hoạch …

Read More »